Ekogeotechnika

Konferencja Naukowa EKOGEOTECHNIKA
28 maja 2020 r.
Poznań
EKOGEOTECHNIA
Przejdź do treści
Konferencja naukowa EKOGEOTECHNIKA
Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej EKOGEOTECHNIKA, poświęconej pamięci dr hab. inż. Jana Jeża, prof. PP.
Tematyka Konferencji:
- rola biogeotechniki w inżynierii lądowej,
- przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa,
- grunty problematyczne (grunty ekspansywne, grunty organiczne, grunty antropogeniczne),
- parametry gruntów w badaniach laboratoryjnych,
- parametry gruntów w badanach in situ,
- modelowanie numeryczne w geotechnice,
- projektowanie i wykonawstwo geotechniczne,
- zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku i recyklingowych w geoinżynierii,
- wzmacnianie gruntów słabonośnych,
- projektowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
- rola administracji publicznej w budownictwie proekologicznym.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest wymiana poglądów i osiągnięć naukowych środowiska geotechników, specjalistów budownictwa, geologów oraz przedstawicieli innych obszarów nauki.  Do udziału w konferencji zapraszamy również pracowników administracji publicznej związanych z budownictwem, geologią i ochroną środowiska oraz specjalistów praktyków, którzy w swojej pracy spotykają się z zagadnieniami dotyczącymi tematyki Konferencji.
Konferencja jest poświęcona pamięci wieloletniego pracownika i kierownika Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej IIL PP w Poznaniu, zastępcy Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej - Śp. dr. hab. inż. Jana Jeża, prof. PP, nieodżałowanego Przyjaciela i Kolegi, wychowawcy rzeszy studentów. Pan Profesor Jan Jeż wniósł nieoceniony wkład w rozwój i popularyzację roli przyrody w różnych aspektach budownictwa, dlatego też tematyka konferencji nawiązuje do tych dokonań. Profesor Jan Jeż jest autorem słów: „Przyroda jest najdoskonalszą nauczycielką. Zostawia wszędzie znaki i informacje, dostępne dla wszystkich, a nie wyłącznie dla wybrańców. Trzeba tylko nauczyć się je rozumieć."
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w Konferencji!

Komitet Naukowy
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz (PP)

Skład Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka (PŚ)
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak (PP)
dr inż. Mieczysław Kania (PKG)
prof. dr hab. inż. Maciej Kumor (UTP)
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP (PP)
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski (University of Michigan)
prof. dr hab. Wojciech Stankowski (UAM)
prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. UP (UP)
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (UAM)
dr inż. Andrzej Wojtasik (PP)
Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Katarzyna Machowiak, prof. PP

Sekretariat:
dr inż. Adam Duda
dr Michalina Flieger-Szymańska

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
mgr inż. Barbara Filipowicz
dr inż. Tomasz Jeż
mgr inż. Miłosz Just
dr Dorota Krawczyk
dr hab. Albert Kubzdela
mgr inż. Jerzy Nowak
mgr inż. Michał Nowak
Daniel Wejchert
dr inż. Szymon Węgliński
Zbigniew Zawitowski
Konferencja Naukowa EKOGEOTECHNIKA
Copyright ® 2020: Adam Duda
Wróć do spisu treści